Ny Generations hantering av personuppgifter

Medlemmars och kontaktpersoners rättigheter

Medlemmen/kontaktpersonen äger rättigheterna till sina personuppgifter och kan påverka vilken information vi sparar om hen. Ny Generation kommer på medlemmens/kontaktpersonens eller eget initiativ justera uppgifter som är felaktiga, t.ex vid flytt eller byte av mailadress. Medlemmen/kontaktpersonen kan när som helst radera sina uppgifter, välja att ta bort vissa av uppgifterna eller begränsa hur vi använder uppgifterna, t.ex genom att avprenumerera på mail. Om justeringar önskas göras med något som har med hens uppgifter att göra eller om hen vill begära ett registerutdrag angående sina registrerade uppgifter kontaktas riksorganisationen (se kontaktuppgifter nedan).

Genom GDPR har medlemmen/kontaktpersonen alltså rätt att:

  • Få veta vilka uppgifter vi har om hen i vårt register.
  • Få uppgifterna ändrade.
  • Få uppgifterna raderade. 
  • Få begränsa hur vi använder hens uppgifter. 

Förhållandet mellan lokalföreningar och riksorganisationen

Ny Generation är en riksorganisation som också består av mindre lokalföreningar. Riksorganisationen sköter det centrala medlems- och givarregistret. Varje lokalförening har rätt att få tillgång till medlemsregistret som avser just den egna lokalföreningen. Information om medlemmarna i lokalföreningarna överförs mellan dem och riksorganisationen och vice versa vid behov. 

Användning av personuppgifter vi samlar in

När personuppgifter samlas in görs det i samband med att någon typ av kontakt, avtal eller samarbete ska inträda mellan en person och Ny Generation. De uppgifter som samlas in är uppgifter som ges till oss och som är relevanta för den typ av kontakt som avses. Det är vid denna policys antagande fyra kategorier:

  • När en blir medlem i Ny Generation (eller då ens medlemskap fasas över till stödmedlemskap).
  • När en blir månatlig givare i Ny Generation (ens medgivande att dra pengar ger oss rättigheter att göra så tills en väljer att säga upp Autogirot).
  • När en pga sitt engagemang i en kyrka vill bli samarbetspartners med Ny Generation (Kyrkokontakt).
  • När en vill få information om behov och nyheter i organisationen (Hejaklacken).

Vissa personuppgifter sparas om en som privatperson har velat interagera med oss på något annat sätt än ovan nämnda. T.ex genom att handla något i vår webshop, fyllt i formulär via hemsidan eller kontaktat oss via mail, telefon eller annat liknande kontaktsätt.

Kontakt

Ny Generation                             
Lägerhyddsvägen 2, hus 38                        
75237 UPPSALA

018-13 41 10
hej@nygeneration.se