Vem vill du kontakta?

 

Huvudkontoret

Lägerhyddsvägen 2, hus 38
752 37 Uppsala

Telefon: 018-13 41 10
Mail: hej@nygeneration.se
Plusgiro: 37 2993-6

Faktura, leverans och webbshop
Telefon: 018-13 41 10
Mail: order@nygeneration.se

Annonsering
Mail: annons@nygeneration.se

 
 

Det är vi som jobbar här!

Emma Bergkvist
Ledare

Maria Edlundh
Kommunikatör

Emelie Bredmar
Projektkoordinator

Elisabet Wigfeldt-Jacobsen
Ekonomiansvarig

 

Julia Skarin
Projektkoordinator

Sara Borgström
Organisationsutvecklare