9 augusti 2018

Uttalande från Ny Generation angående “Jesus Movement”

Stephan Christiansen, grundare av Ny Generasjon Norge, har uttryckt en ambition att starta en ny skol- och studentorganisation kallad ’Jesus Movement’. Utifrån detta ser Ny Generation ett behov att från vår sida förtydliga de processer som har pågått under 2017/2018. 

Stephan var ledare och ordförande för norska Ny Generasjon fram till 2010 då han lämnade styrelsen och allt formellt ansvar för organisationen. Under de senaste åren har Stephan uttryckt en önskan att gå in som internationell ledare för Ny Generation. I en god och grundlig process har nuvarande ledning och styrelse för Ny Generation Sverige och Ny Generasjon Norge, föregående nationella ledare, samt personer som koordinerat och gemensamt lett det internationella nätverket inom organisationen, haft möten och kommunikation med Stephan i detta ärende. 

Efter dessa samtal har det klargjorts att Ny Generation inte önskar Stephan Christiansen som internationell ledare för organisationen, mot bakgrund av stora skillnader i ledarstil, form och kultur. Ny Generation har under flera år byggt en tydlig kultur kring hur organisationen ska ledas och formas, både nationellt och internationellt. 

Stephan är naturligtvis fri att starta vilka nya organisationer han önskar, men eftersom det nu tyvärr har uttalats att det nya initiativet (skol- och studentorganisationen ’Jesus Movement’) skulle ha tagits i samråd med Ny Generation, och för att Ny Generations vision och kapacitet inte sträcker sig mycket längre än till Skandinavien, vill vi betona att detta inte stämmer. 

Ny Generations vision är global. Vi har en stark, nätverksbaserad internationell ledning i ett forum som utgörs av alla de nationella ledarna från de sju nationer där Ny Generation-arbetet är etablerat med team idag. Utöver dessa sju länder finns det Ny Generation-grupper i flera andra länder som stöttas utifrån något av de etablerade teamen. Ny Generation har också en övergripande internationell koordinator som arbetar tillsammans med forumet av ledare utifrån det svenska kontoret. 

Vi är speciellt glada över att ha välkomnat representanter från två nya nationer till det växande arbetet, på Ny Generations internationella ledardagar i våras. Mer information om Ny Generations internationella arbete kan hittas på vår internationella hemsida www.thisisnewgeneration.com.

------------------------------

Emma Bergkvist - Ordförande, Ny Generation Sverige
Styrelsen för Ny Generation Sverige
David Haddeland - Daglig ledare, Ny Generation Norge
Styrelsen för Ny Generation Norge
Sara Borgström - Internationell koordinator

------------------------------

Eventuella frågor kan riktas till Sara Borgström, Internationell koordinator för Ny Generation Internationellt:
sara.borgstrom@nygeneration.se
0768016929