Att teama som reporter handlar om att forma ett budskap. Vad skulle du som ung kristen behöva höra, se eller läsa på sociala medier, hemsidan eller bloggar? Som reporter behöver det inte vara du själv som skapar men du, som med hjälp av andra, planerar vad som ska göras och synas.

Du kommer att tillsammans med andra som har erfarenhet bygga kommunikationen för Ny Generation på Facebook, Snapchat, Instagram etc. Kanske har du en egen blogg i dagsläget eller ett generellt intresse för kommunikation och sociala medier?

De flesta har en längtan efter att göra en skillnad. Detta är en chans för dig med en önskan att säga något som förändrar, att göra det.

Här kan du läsa mer om att teama som reporter och ansöka direkt.
Sista ansökningsdag är 25 april!

Comment