Viewing entries tagged
satsningar

“‘Jesus älskar dig’, sa vi till alla i publiken”

Comment

“‘Jesus älskar dig’, sa vi till alla i publiken”

Albin, ledaren för Ny Generation-gruppen på Karolinska skolan i Örebro, berättar om NG-gruppens initiativ, sin längtan att på ännu fler sätt få sprida Guds kärlek till sina klasskamrater och om drömmen om en aula fylld med lovsång.

Men det är inte bara klasskompisarna till Albin som får chansen att möta den kristna skolgruppen. Både lärare, elever, medlemmar i elevkåren och vaktmästaren har fått möjligheten att höra och se gruppen. Inte minst under den årliga chokladbollssatsningen där gruppen brukar stå direkt utanför entrén för att välkomna de nya ettorna med gratis chokladbollar och ett leende när de kommer till skolan. Albin och NG-gruppen träffades innan skolstarten under en helg för att baka chokladbollar som skulle räcka till alla nya ettor.

- Det kändes som ett fint sätt att få sprida Guds kärlek, säger Albin och berättar vidare:

- Vissa har undrat vilka som gör det [delar ut gratis chokladbollar] och då får man även säga att Gud älskar dem och att vi delar ut dessa chokladbollar för att visa kärlek genom det. Det är ett väldigt fint sätt att omsluta alla nya ettor och det känns - och man märker - att man får så mycket bättre kontakt med skolan.

Satsningen har enligt gruppen lett till flera fina samtal med både lärare och elever som gruppen uttrycker stor tacksamhet över.

Gruppen har redan nu ett datum satt för nästa satsning! Det spånas redan kring en eventuell adventskalender till jul.

Gruppen har redan nu ett datum satt för nästa satsning! Det spånas redan kring en eventuell adventskalender till jul.

Albin uttrycker även sin tacksamhet över hur han känner att deras närvaro gör skillnad på skolan. Ett exempel som Albin lyfter fram är från årets chokladbollssatsning då en elev uttryckte hur det verkligen var någonting speciellt med den där chokladbollen och att man kände sig sedd.

“Vi kände ett ännu större behov av att vi vill vara på plats mer i skolan och visa att vi finns”

Eleven var inte en ny etta på skolan för i år utan berättar om hur denne mindes sitt första år på skolan när eleven själv kom dit som ny sin första dag. Albin förklarar hur lätt det kan vara att känna sig ensam första dagen, att man inte känner någon. Att då få vara där och känna att man gör en skillnad - det gläder honom.

När Albin fick frågan varför han vill göra satsningar, är hans svar att de vill visa att gruppen finns - att det finns en kristen gemenskap på skolan. Men främst just för att visa på Guds kärlek.

- Vi kände ett ännu större behov av att vi vill vara på plats mer i skolan och visa att vi finns, betonar han.

Albin vill ge sina klasskompisar och vänner en egen bild av vem Gud är:
- Det här är vad Gud har gjort och därför vill vi göra det här, poängterar Albin och fortsätter:
- Jag tror att Gud ser med så mycket kärlek på skolan!

Albins grupp pratar om att bli en mer evangelisationsinriktad grupp som fokuserar på att sprida Guds kärlek. Detta vill han göra för att svara på den kärlek som han har fått:
- Gud ser Karolinska, Han ser skolan, Han älskar skolan – vi får peppa oss och fylla oss med det och sedan gå ut i världen också.

Albin vill ge folk en bra bild av vem Gud är. Han tycker det är så viktigt, speciellt idag eftersom det finns så otroligt mycket andra saker och personer som vill säga vem Gud är. Sedan vänder sig Albin till Bibeln.

“Vi tror verkligen att det gör avtryck, det gör skillnad i människor”

- Vi tror verkligen att det gör avtryck, det gör skillnad i människor, konstaterar Albin efter att han berättat hur de förra året dessutom fick möjligheten att dela ut flera biblar under en satsning. Albin talar innerligt om hur han tror att en tilldelad bibel kan sätta så mycket avtryck och spår i framtiden, även om man kanske inte ser frukt av det direkt.

- Det är så jättehäftigt, uttrycker Albin när han berättar om hur Gud kan verka och hur exempelvis en tilldelad bibel kan få göra stora skillnader i en människas framtid. Albin förklarar vidare:

- Vi ser att det gör en skillnad [att finnas på plats i skolan], men sen är det ju inte alltid som man ser saker hända. Samtidigt så får man bara bevara den stora längtan att Gud - Han gör saker.

Albin nämner där ett exempel om att de tidigare har hört om en kille som kom till tro på skolan genom kristna skolgruppen för några år sedan.

Albin talar hoppfullt och lyfter även upp andra satsningar som det har spånats kring att utföra - just för att fortsätta sprida evangeliet på skolan understryker han. Gruppen har redan nu ett datum satt för nästa satsning och då hoppas Albin på ännu fler samtal om tro på skolgården. Det spånas även redan kring en adventskalender till jul och om vittnesbördsfilmer som skulle kunna vara ett alternativ. Men även kanske att dela ut godis en gång i veckan och göra någon slags rolig aktivitet kring det. Gruppen drömmer även om en aula fylld med lovsång och någon form av väckelsemöte i sin skola.

Trots sina drömmar så berättar Albin även om hur han många gånger varit rädd och inte vågat kliva fram, som inför föreningspresentationen till exempel. Han berättade om hur nervöst det var innan han och en vän skulle presentera sin kristna skolgrupp under föreningspresentationen på skolan. Bön och bibelläsning var det gruppdeltagarna ägnade sig åt innan de senare skulle berätta för hela publikhavet om hur de tror att Gud älskar alla människor:

- Jesus älskar dig sa vi till alla i publiken. Albin fortsätter:

- Så märker man att Gud håller. Man måste våga kliva ut även om man inte helt och fullt känner att man har kontrollen själv. Vi måste våga ta ett kliv ut från båten som Petrus gjorde, exemplifierar Albin och avslutar hoppfullt:

- Prova att det håller, tron håller, Jesus håller och han är med alla dagar, han är med hela vägen.

Miriam Köppler
Skribent
Ny Generation

Comment