Viewing entries tagged
planner

Plannerns bästa vänner

Comment

Plannerns bästa vänner

Som planner på Ny Generation finns det vissa verktyg som används mer regelbundet än andra. Här kommer en snabb genomgång av 3 stycken som på olika sätt relaterar till planering och är mycket användbara för just plannern.

Asana - www.asana.com

Detta används som projektplaneringsverktyg och att göra­-lista. Det tillämpas i de flesta projekt som är igång. Plannern är ofta den som skapar så kallade tasks, alltså uppgifter som ska göras. Man kan tilldela tasks till den som ska göra uppgiften, sätta en deadline för när respektive task ska vara klar och det bästa av allt - man får bocka av tasken när den är genomförd och har man riktig tur kan en enhörning susa förbi på skärmen!


Skrivboken

Även om majoriteten av att göra-listorna finns internetbaserade via Asana har man alltid nytta av en skrivbok!
När det snabbt behöver antecknas en idé, lista eller påminnelse finns den där som en trogen vän. Under möten kan man skriva ner vad som sägs och vad som ska göras för att sen kanske föra in det i Asana.


Kalendern

Planering är beroende utav tid. Själva planeringen görs ju för att disponera tiden som finns. Därav är kalendern en ganska given byggsten i plannerns arbete. Den använder kalender på webb för att boka in möten med andra osv. men för att planera sin egen tid kan det alltid vara härligt med en personlig almanacka!

Comment