NG-och-kyrkan.png
3.png
NG-och-kyrkan.png

NG & din kyrka


SCROLL DOWN

NG & din kyrka


Ett verktyg för kyrkans ungdomsarbete

Ny Generation är en rörelse av kristna ungdomar som tar Jesu kärlek till sina skolor. Unga kristna, från alla samfund och sammanhang, som både vill och kan göra en positiv skillnad på sina skolor. Detta är vad Ny Generation på riksnivå vill stödja och stimulera.

I och med att Ny Generation är en resurs och ingen kyrka eller samfund, tar organisationen inte ställning i några trosfrågor utanför den Apostoliska och Nicenska trosbekännelsen. Kärnan i arbetet handlar om att hjälpa kristna ungdomar att med egna initiativ sprida det kristna kärleksbudskapet i sin generation.

 
 

Ny Generation bidrar med:

bild2.png

Material & resurser

Anslutna Ny Generation-grupper får tillgång till konkret hjälp och material, t ex gratis affischer för sin verksamhet, billiga utdelningsbiblar och andra produkter. De får också egna kontaktpersoner på Ny Generation som följer upp på skolgruppen och finns till som hjälp och stöd.

bild2.png

Idéer & inspiration

En otrolig kreativitet bubblar bland Ny Generation-grupperna men ibland behövs förstås lite hjälp för att komma igång. T ex får Ny Generation-grupperna "Idéboken" när man startar samt regelbundna mailutskick.

bild2.png

Nätverk

Det finns en styrka att vara en del av ett sammanhang med andra i liknande situation. Ny Generation agererar som en plattform och en mötesplats där medlemmarna och skolgrupperna kan träffas, inspirera, hjälpa varandra att be etc.

Kom i kontakt med Ny Generation

För- och efternamn *
För- och efternamn
3.png

Boka arrangemang


Vi kommer gärna och gör någon typ av arrangemang med er. Oavsett upplägg blir det en kväll som handlar om skolan, Jesus och ungdomar!

Boka arrangemang


Vi kommer gärna och gör någon typ av arrangemang med er. Oavsett upplägg blir det en kväll som handlar om skolan, Jesus och ungdomar!

 
Veckodag
Arrangemangstyp *
Klicka gärna i allt som är intressant för er.