Lagar och rättigheter för er skolgrupp

På de flesta skolor brukar skolledningen vara positiv till att ungdomar engagerar sig i intressegrupper av olika slag. Försök alltid ha en bra relation till lärare, rektorer och skolledning. Berätta vad ni kommer att göra i förväg och be om tillstånd när ni vill göra en satsning.

Om ni däremot skulle stöta på en negativ attityd eller känner er orättvist behandlade är det bra att känna till sina rättigheter. Sverige är ett land som har religions-, yttrande- och föreningsfrihet för alla och detta är viktigt att veta om.

 

Kan vår skolledning förbjuda oss att starta en Ny Generation-grupp?

Nej. Att starta en förening hör till en av de rättigheter som alla har enligt Sveriges grundlag (Regeringsformen 2 kap, §1, punkt 5). Den enda begränsningen är att verksamheten inte får vara "av militär natur" eller innebära förföljelse av folkgrupp (Regeringsformen 2 kap, §14).

I Sverige har alla också religionsfrihet som är skyddat enligt Sveriges grundlag (Regeringsformen 2 kap, §1, punkt 6). Sverige har också något som kallas för "mötesfrihet", vilket betyder att ingen har rätt att hindra en sammankomst med fredliga avsikter (Regeringsformen 2 kap, §1, punkt 3).

Många gånger då en skolledning är tveksamma till att låta en grupp starta beror det på att de inte vet vad Ny Generation är. Berätta att detta är något positivt som redan finns på över 400 skolor i Sverige och engagerar ca 10 000 medlemmar.

Om det ändå skulle vara problem - kontakta Ny Generations huvudkontor så får ni hjälp med hur ni ska agera. Kontaktuppgifter hittar ni här.

 

Skolledningen vill inte ge oss en lokal att samlas i. Kan vi kräva att de ska göra det?

Nej. Det finns inget som säger att ni enligt lag har rätt till en samlingslokal på er skola. Skolledningen har rätt att fritt disponera lokalerna på skolan som de anser lämpligt. Har däremot en eller flera andra föreningar på skolan fått tillgång till en lokal kan man anse att skolledningen bör ge er samma rätt. De behöver vara konsekventa och har inte rätt att särbehandla eller diskriminera någon.

Men de flesta skolledningar är positivt inställda till skolföreningar och är ofta villiga att upplåta en lokal som ni kan träffas i.

 

Har vi några rättigheter till bidrag för vår Ny Generation-grupp?

Skolan - och speciellt elevrådet, som finns till just för att stödja elevengagemang på skolan - kan stödja er och era olika projekt ekonomiskt men är inte tvungna att göra det.

Om ni däremot pratar med fritidsnämnden i er kommun kan de hjälpa er att söka ett kommunalt föreningsbidrag. Villkoren är lite olika i de olika kommunerna, så kontakta dem och hör efter vad som gäller just där ni bor.

Ny Generation stöder er grupp genom utskick av rabattcheckar i mailen som går till kontaktpersonen för gruppen. Ni kan också söka bidrag till satsningar i NG-fonden.

 

Har du fler frågor angående lagar och rättigheter för er skolgrupp är du alltid välkommen att kontakta Ny Generations kontor på 018 13 41 10 eller hej@nygeneration.se!